Označené ako: učiteľ

Ing. Jakub TAKÁCS

Ing. Jakub TAKÁCS

Hoci Katedra dopravných stavieb nie je veľká, aj na nej sa môžete stretnúť so zaujímavými ľuďmi. Jedným z nich je aj doktorand Ing. Jakub Takács, s ktorým som spravila tento rozhovor. 🙂 Ako ste...

Ing. Daniel ČEREŠ

Ing. Daniel ČEREŠ

Na našej fakulte pôsobí medzi učiteľmi mnoho doktorandov. Okrem toho, že sa venujú výskumu a písaniu svojej dizertačnej práce, ich môžeme stretnúť na cvičeniach z rôznych predmetov. Ing. Čereš pôsobí na Katedre betónových konštrukcií...

Vyučujúci a ich tituly

Ako väčšina ľudí z gympla som musela svojich učiteľov oslovovať „pán profesor/pani profesorka“, aj keď to vo väčšine prípadov boli len magistri. Mnoho študentov si toto oslovenie prenáša aj na vysokú školu, kde už ale...

Ing. Andrej BISTÁK, PhD.

Ing. Andrej BISTÁK, PhD.

Okrem pedagógov máme na našej škole aj ľudí, ktorí sa starajú o chod našej školy v rámci celofakultných pracovísk, napríklad na dekanáte. Práve tam pôsobí aj Andrej Bisták, ktorý okrem iného spravuje aj facebook...

doc. Ing. Katarína GAJDOŠOVÁ, PhD.

doc. Ing. Katarína GAJDOŠOVÁ, PhD.

Keď som požiadala docentku Gajdošovú, či by bola ochotná spraviť so mnou rozhovor pre môj blog, veľmi rada súhlasila. Od začiatku svojho pôsobenia na katedre betónových konštrukcií a mostov mala šťastie na vynikajúcich učiteľov, ktorí...

Zaľúbená do učiteľa

Myslím, že vzťahy medzi učiteľom a študentkou sú aj dnes ešte stále dosť tabuizovanou témou. Stále sa na to pozerá takým zvláštnym pohľadom, akoby to bolo niečo zlé. Avšak prečo by učiteľ nemohol mať rovnaké...

Ako som sa vyrovnala s hrozným vyučujúcim

Človek nebol na vysokej škole, ak nestretol učiteľa, ktorý mu liezol na nervy. Je puntičkár, nie je spokojný s formou tvojho zadania a získať uňho zápočet je takmer nemožné. Ja som si to párkrát zažila tiež....