Ako to je s tými čiarami

Môj najväčší problém pri čiarach bol, keď som otvorila knihu a naštudovala si, čo sa ktorou čiarou kreslí. Absolútne tomu nerozumela. Niečo má byť plnou, niečo čiarkovanou, niečo bodkočiarkovanou a dokonca sú veci, ktoré sa kreslia aj dvojbodkočiarkovanou čiarou. Keď sa k tomu pridalo ešte rozlišovanie hrúbok čiar, bola som z toho ako čerstvý absolvent gymnázia fakt mimo.

Pravda však je, že to nie je taká veda, ako sa možno zdá. Človek si časom nájde systém kreslenia a všetky čiary mu začnú dávať zmysel. Ak si v tom rovnako stratený/á, ako som kedysi bola ja, tu je jednoduchý návod.

HRÚBKY ČIAR

Hrúbok je veľa. Najdôležitejšie je používať tie, aby bol medzi nimi vidieť rozdiel, inak to stráca zmysel. Ja používam čiary ktoré vychádzajú zo skupiny čiar 1:0,25 (0,13 tenká čiara, 0,25 hrubá čiara, 0,5 veľmi hrubá čiara, 0,18 hrúbka čiary pre grafické značky):

Tenká čiara

0,09    šrafy (zvyčajne ich dávam aj sivou farbou, aby neboli veľmi rušivé)

0,13    popisy a kóty – sú to informácie, ktoré sú dôležité, ale nemá to byť prvá vec, ktorú si

všimneš na výkrese

Hrubá čiara

0,25    klasická čiara, ňou sa kreslia všetky konštrukcie a veci s nimi súvisiace

Veľmi hrubá

0,5      hrubá čiara – obrysy konštrukcií, ktoré sú „v styku so vzduchom“ – hrany toho, čím

režem

0,7      obrysy sklopených rezov (to sú tie, ktoré sa kreslia priamo do konštrukcie ako malý rez konkrétnej oblasti, napr. steny, prievlaku, stropu…

TYPY ČIAR

Čiary majú rôzne funkcie a keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát čítať, k vysvetleniu použijem aj pomocné obrázky.

Plná čiara

  • V skratke sa ňou kreslí všetko, čo sa nekreslí ostatnými čiarami.

Čiarkovaná čiara

hrubá

  • Hrany pod rovinou rezu, ktoré nevidíš – napr. hrana steny pod parapetom

Veľmi hrubá

  • Zakryté neviditeľné obrysy základov a zmena spodnej úrovne základu

Bodkočiarkovaná čiara

hrubá

  • Osi
  • Obrysy viditeľných častí nad rovinou rezu

Veľmi hrubá

  • Rovina rezov

Dvojbodkočiarkovaná čiara

hrubá

  • Zakryté obrysy častí nad rovinou rezu

Veľmi hrubá

  • Prieniky strešných plôch (hrebene, úžľabia, nárožia)
  • Odkvapy bez rímsy alebo žľabu

Súvislá tenká čiara so zalomeniami – s cikcakmi

Ja ju nazývam jednoducho kardio čiara. Používa sa na ohraničenie čiastočne prerušených pohľadov, rezov, prierezov..

Niekedy je náročné vedieť si predstaviť budovu len z jej 2D pôdorysov a rezov. Práve rozlišovanie čiar nám má uľahčiť uvedomenie si, čo sa kde nachádza. Verím teda, že ti článok pomohol a používanie správnych čiar už pre teba nebude žiaden problém. 🙂


Okno

Zobrazenie okna v mierke 1:50

Strecha

zjednodušený pôdorys krovu s krokvami

Do kompletného pôdorysu krovu tam chýba ešte veľa prvkov, kót a popisov. Podstatné je však vedieť, že krokvy sa kreslia nie ako klasický prvok plnou čiarou, ale len ich os bodkočiarkovanou čiarou. Väčšina prvkov krovu sa nachádza nad rovinou rezu, takže sa kreslia tiež bodkočiarkovanou čiarou. Každý z nich má aj svoje označenie, napr  □ 150/200. 

Schodisko

Výkres schodiska na KPS2 patrí k jedným z najťažších, práve kvôli svojej rôznorodosti v čiarach. Na KPS2 nám to dalo všetkým zabrať. Na bytovke som ich prerábala snáď 5x, kvôli zmenám v konštrukčnej a svetlej výške – preto sa odporúča stanoviť si čo najlepšie práve tieto výšky, lebo akákoľvek zmena v nich sa automaticky prejaví aj v schodisku. 

Do schodiska som naznačila aj zobrazovanie zalomení schodiskových dosiek. V KPS výkresoch sa to nerobí, ale vo výkresoch tvaru na statike sa to kreslí a je potrebné vedieť, ako to nakresliť. 

Na konci ramena schodiska sa robí tzv. JALOVÝ SCHOD. Ten sa môže robiť v rôznych šírkach, závisí to hlavne od toho, ako povie vyučujúci. Ja ho dávam takej istej šíky, akú majú ostatné klasické stupne. Slúži na to, že sa k nemu „dorazí“ skladba podlahy (napr. tepelná izolácia a betónový poter) – potom je už v jednej rovine s podlahou a môže sa naniesť finálne lepidlo a dlažba. 

Šipka s kruhom naznačuje smer výstupu.  


Toto je teda najzákladnejšie používanie čiar, s akým sa stretneš na KPS výkresoch. Ak by si mal/a záujem o pdf verziu vzorových obrázkov, môžeš mi napísať na mail   lazykoala55@gmail.com alebo na instagram a rada ti ich pošlem 🙂

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *