Kategória: Koala talks

Pozemné stavby a architektúra (Bakalársky program)

Odbor Pozemné stavby a architektúra je najväčším bakalárskym odborom na našej fakulte. Každoročne sa naň prihlásia stovky študentov, ktorí majú možnosť stretnúť sa tu so širokým spektrom predmetov, od konštrukcií, cez statiku, TZB až...

Ing. Jakub TAKÁCS

Ing. Jakub TAKÁCS

Hoci Katedra dopravných stavieb nie je veľká, aj na nej sa môžete stretnúť so zaujímavými ľuďmi. Jedným z nich je aj doktorand Ing. Jakub Takács, s ktorým som spravila tento rozhovor. 🙂 Ako ste...

Ing. Daniel ČEREŠ

Ing. Daniel ČEREŠ

Na našej fakulte pôsobí medzi učiteľmi mnoho doktorandov. Okrem toho, že sa venujú výskumu a písaniu svojej dizertačnej práce, ich môžeme stretnúť na cvičeniach z rôznych predmetov. Ing. Čereš pôsobí na Katedre betónových konštrukcií...

Ing. Andrej BISTÁK, PhD.

Ing. Andrej BISTÁK, PhD.

Okrem pedagógov máme na našej škole aj ľudí, ktorí sa starajú o chod našej školy v rámci celofakultných pracovísk, napríklad na dekanáte. Práve tam pôsobí aj Andrej Bisták, ktorý okrem iného spravuje aj facebook...

doc. Ing. Katarína GAJDOŠOVÁ, PhD.

doc. Ing. Katarína GAJDOŠOVÁ, PhD.

Keď som požiadala docentku Gajdošovú, či by bola ochotná spraviť so mnou rozhovor pre môj blog, veľmi rada súhlasila. Od začiatku svojho pôsobenia na katedre betónových konštrukcií a mostov mala šťastie na vynikajúcich učiteľov, ktorí...

Prof. Ing. Milan SOKOL, PhD.

Prof. Ing. Milan SOKOL, PhD.

Ako prvého pedagóga z našej školy som vyspovedala prof. Ing. Milana Sokola, PhD., ktorý pôsobí na katedre Stavebnej mechaniky. Stretli sme sa na meete a porozprával mi o svojich začiatkoch, výskumoch a práci, ktorej...