Ateliérová tvorba 2 – 2. časť (KPS)

RIAĎ SA POKYNMI NORIEM A VYUČUJÚCEHO. RIAĎ SA POKYNMI NORIEM A VYUČUJÚCEHO. RIAĎ SA POKYNMI NORIEM A VYUČUJÚCEHO. Vyber si dobrý pozemok. Mal/a by si mať pozemok, kde sa ti zmestí celá bytovka, chodníky, rampa, priestor...