Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Bakalársky program)

Statika je veľmi zaujímavý odbor stavebníctva a na našej fakulte je možné sa jej hlbšie venovať už na bakalárskom stupni. Na odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby sa študenti venujú najmä statike a štúdiom predmetov na katedrách stavebnej mechaniky, betónových konštrukcií a mostov, kovových a drevených konštrukcií. Ako názov programu napovedá, stretnú sa tu aj s predmetmi z oblasti navrhovania dopravných konštrukcií ako sú napríklad cesty. O tom, aké to bolo študovať tento program, som sa porozprávala s mojím spolužiakom Bc. Dáriusom Bálintom.

Čo ťa priviedlo k tomu, že si sa rozhodol študovať tento študijný program?

Moja cesta na IKDS bola v celku náhodná.  Začal som na MPM , kde bolo až príliš programovania a tak som sa rozhodol zmeniť študijný program a hľadal som niečo na stavebnej fakulte, kde treba ideálne hlavne počítať a menej kresliť. Ideálnym riešením bolo pre mňa IKDS.

Čo sa študenti na tomto študijnom programe naučia?

Základy statiky a konštruovania. Ďalej sa oboznámite so základnými druhmi  inžinierskych stavieb. Naučíte sa pracovať v programoch , ako je Scia , AutoCAD, Rfem. 

Aké zručnosti by mal mať študent, ktorý sa hlási na tento študijný program?

Mal by dobre ovládať matematiku a ideálne mať dobrú predstavivosť, ktorá sa hodí hlavne pri začiatku učenia sa základnej statiky.

Aký je tu pomer činností: kreslenie rukou – počítanie – klikanie na počítači?

Kreslenie rukou sme mali len na jednom predmete aj to len 3 zadania.  Počítanie je na IKDS alfa omega, pretože všetky predmety sa točili okolo počítania. Aspoň ja osobne som si veľa zadaní počítal skrz počítač aby som ušetril čas pri opravách zadaní.

Aké sú najťažšie predmety na tomto programe a čo ti pomohlo ich zvládnuť?

Základ je v prvom ročníku sa poriadne naučiť základnú statiku, inak by mohol byť problém s predmetmi , ktoré na ňu nadväzujú ako je napríklad  stavebná mechanika, pružnosť a plasticita . Potom ešte netreba podceniť predmety ako je napríklad mechanika zemín, ktorá mne osobne robila najväčší problém.

Sú nejaké špeciálne pomôcky, ktoré by si mal študent zadovážiť?

V 2. ročníku si  odporúčam stiahnuť a naučiť sa používať  výpočtový program Smath Studio, ktorý dosť ušetrí čas pri opravách zadaní.

Je tento študijný program zvládnuteľný aj pre študenta, ktorý nie je zo stavebnej priemyslovky?

Ja osobne som z gymnázia a 75% mojich spolužiakov je tiež. Všetci sme to zvládli, čiže nie je to nejaká nutnosť, aj keď pri niektorých predmetoch mali spolužiaci zo stavebnej výhodu.

Je pri štúdiu priestor aj pre voľný čas?

V prvom ročníku je toho času pomerne veľa, taký kritický je 4. semester, kde bolo toho fakt dosť, ale okrem tohto semestra som stíhal aj trénovať a tráviť čas s kamarátmi.

Čo nepodceniť pri štúdiu?

Určite by som nepodceňoval zadania. Tie odporúčam robiť systematicky z týždňa na týždeň ako ich dostanete inak sa nakopia a potom je to problém to dobiehať.

 Čo je náplňou záverečnej práce?

Ja som si vybral bakalársku prácu z katedry betónových konštrukcii a mostov a písal som prácu o stropnej konštrukcii bytového domu, kde som si navrhol nosnú konštrukciu a navrhoval – posudzoval som stropnú dosku v takomto bytovom dome.

Z akých oblastí sú štátnice?

Štátnice boli zo všetkých predmetov, čo sa týkali statiky – statika, stavebná mechanika, pružnosť a plasticita…

Čomu sa môže absolvent tohto študijného programu venovať v praxi? Je o absolventov tohto programu záujem?

O absolventov nášho odboru je určite záujem. Náš odbor má dve hlavné zamerania a to statika a dopravné konštrukcie. Mali sme  v poslednom ročníku aj  prednášku s dopravným inžinierom, ktorý nám hovoril, že študentov s našim zameraním je veľmi málo a je o nás záujem a čo sa týka statiky či už betónových konštrukcii, alebo oceľových či drevených je záujem úplne rovnako veľký. Veď môžete to vidieť aj vo vašom okolí, že sa všade stavá a stavať sa neprestane, čiže o študentov ako sme my bude vždy záujem.

Ako som to už spomínal, máme dve hlavné zamerania nášho odboru, čiže môžete po škole pracovať ako dopravní inžinieri a navrhovať cesty, alebo riešiť dopravné problémy v mestách. Druhou možnosťou je statika, kde najskôr musíte nabrať prax vo firme a potom si môžete urobiť pečiatku statika a môžete navrhovať, posudzovať rôzne stavby podľa zákaziek. Ja teraz pracujem v statickej firme, kde nadobúdam prax počas leta a naberám skúsenosti, ktoré mi pomôžu v ďalšom štúdiu na NKS.

Chcel/a by si sa niečo spýtať k štúdiu tohto študijného programu? Pokojne nám svoje otázky napíš do komentára a radi ti na ne odpovieme. 🙂


Bc. Dárius Bálint

Absolvent bakalárskeho študijného programu Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Momentálne je študentom 2. ročníka inžinierskeho programu Nosné konštrukcie stavieb so zameraním Budovy a inžinierske konštrukcie.

Okrem štúdia sa venuje aj bedmintonu, v ktorom tento rok reprezentoval aj našu fakultu na súťaži v Paríži.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *