Ateliérová tvorba 2 – 3. časť (TZB)

Popri tom, ako som začala konštrukčne riešiť svoju bytovku na AT3, počkalo si na mňa pár prekvapení aj v oblasti TZB. Na AT3 sa rieši zdravotechnika, kanalizácia a napojenie bytovky na verejný plynovod. Na AT4 sa...