Ako to je s tými čiarami

Môj najväčší problém pri čiarach bol, keď som otvorila knihu a naštudovala si, čo sa ktorou čiarou kreslí. Absolútne tomu nerozumela. Niečo má byť plnou, niečo čiarkovanou, niečo bodkočiarkovanou a dokonca sú veci, ktoré sa kreslia...