Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Bakalársky program)

Statika je veľmi zaujímavý odbor stavebníctva a na našej fakulte je možné sa jej hlbšie venovať už na bakalárskom stupni. Na odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby sa študenti venujú najmä statike a štúdiom...