Prof. Ing. Milan SOKOL, PhD.

Ako prvého pedagóga z našej školy som vyspovedala prof. Ing. Milana Sokola, PhD., ktorý pôsobí na katedre Stavebnej mechaniky. Stretli sme sa na meete a porozprával mi o svojich začiatkoch, výskumoch a práci, ktorej...