Stavbársky slang

„…a na ďalšie cvičenie si prineste jeden pauzák A4.“ Prineste si…čo? Ako babe z gympla sa mi toto dialo bežne. Nevedela som, čo odo mňa učitelia chcú, lebo som vôbec nepoznala stavbársky slang. Tiež máš...