ZÁVEREČNÁ PRÁCA – PRIEBEH JEJ TVORBY (ODBOR PSA-PS)

Po druhom ročníku na odbore PSA si študenti musia vybrať, či budú pokračovať so zameraním PS (pozemné stavby) alebo A (architektúra). Ak si študent vyberie zameranie PS, svoju bakalársku prácu tvorí 4 semestre na...