Odovzdávanie bakalárskej práce (krok po kroku)

O odovzdávaní záverečnej práce sme toho veľa nevedeli. Vedeli sme, že máme deadline, do ktorého je možné prácu odovzdať, avšak akým spôsobom, to nám bolo dlho záhadou. Preto tu je článok, aby si sa už tohto dôležitého kroku v štúdiu nemusel/a obávať. 🙂

V prvom rade je podstatné vedieť ČO odovzdávaš do AISu. To nájdeš v zadaní bakalárskej práce a ak si z odboru PSA-PS tak aj v tomto článku:

1. ODOVZDÁVANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE DO AISU

PRÍPRAVA NA ODOVZDANIE

Pre vysvetlenie odovzdávanie bakalárky budem používať zadanie môjho odboru – pozemných stavieb. Zadanie sa skladá zo 5 hlavných častí:

 1. Textová časť ( tá obsahuje titulnú stranu, zadanie bc práce, pokyny na vypracovanie bc práce, vyhlásenie autora, poďakovanie, 2 abstrakty (jeden v slovenskom a druhý v anglickom jazyku, obsah práce, popis jednotlivých bodov z obsahu, zdroje)
 2. Tepelnotechnické posúdenia
 3. Výpisy
 4. Výkresy
 5. Poster

Pri odovzdávaní je potrebné všetky exporty dať do spojených pdfiek:

 1. word s textovou časťou prekonvertovaný do pdf,
 2. všetky tepelnotechnické posúdenia do jedného veľkého pdfka,
 3. všetky výpisy do jedného pdfka,
 4. všetky výkresy do jedného pdfka.
 5. poster

Dokopy máš teda pripravených 5 pdfiek. Názvy nie sú podstatné, je však dobré, keď je z nich zrejmé, čo obsahujú (napr. Lazykoala_výpisy).

Pdfká na odovzdanie máš nachystané, môžeš ísť teda odovzdávať.

POSTUP ODOVZDÁVANIA

1. Keď končíš, tvoj AIS vyzerá takto. Pre odovzdanie práce klikneš na kolónku Záverečná práca.

2. Po zakliknutí kolónky sa ti zobrazí toto. V spodnej časti vidíš, čo všetko Ťa čaká, než budeš mať oficiálne odovzdanú bakalársku prácu. Ako prvé tam je schválenie zadania, ktoré už máš splnené. Nasleduje kolónka Vložiť doplňujúce informácie. Na to klikneš.

Ako prvý si musíš zvoliť jazyk záverečnej práce. Je to jazyk, v ktorom si vypracoval/a BP. Ja som ju písala v Slovenčine, tak som vybrala slovenský jazyk. Potom som klikla na tlačidlo Zvoliť.

Následne si ideš zvoliť jazykové varianty. Máš tam slovenský jazyk a anglický jazyk. Najprv som dala upraviť časť „slovenský jazyk“ a potom „anglický jazyk“.

Následne do žltých polí napíšeš:

 •  Názov práce (ten máš o pár riadkov vyššie aj napísaný).
 • Abstrakt si skopíruješ z textovej časti svojej BP (MUSIA SA ZHODOVAŤ!!!).
 • Ako kľúčové slová dáš veci, čo súvisia s tvojou prácou. Ja som použila slová „Bytový dom“, „De stijl“ (v tomto štýle som mala navrhnutú fasádu bytovky) a „okno“ (robila som detail okna). Kľúčové slová musia byť minimálne 3 a každé píšeš do zvlášť kolónky. Keď je kľúčové slovo z viacerých slov, ako napr. Bytový dom, napíšeš to samozrejme do jednej kolónky. 🙂 Kľúčových slov môžeš mať viac, ale 3 sú minimum.

Potom klikneš na tlačidlo uložiť (nie je na obrázku, ale nachádza sa pod tlačidlom „Pridať viacero kľúčových slov“).

Toto isté spravíš aj pre anglický jazyk. Názov práce v anglickom jazyku, anglický preklad abstraktu (tiež prebraný z textovej časti) a anglický preklad kľúčových slov, ktoré si napísal/a do kľúčových slov v slovenskom jazyku. Opäť dáš uložiť.

Príklad doplňujúcich informácii pre slovenský jazyk. Rovnako to vyzerá aj pre anglický jazyk.

Potom sa vrátiš do hlavnej kolónky Záverečná práca, kde vidíš, že bod Vložiť doplňujúce informácie máš splnený. Klikneš teda na kolónku Vložiť prácu a prílohy.

Zobrazí sa ti sekcia Práce. Tam vkladáš prácu, ktorá ide na KONTROLU ORIGINALITY PRÁCE – čiže to, čo sa bude porovnávať so všetkými ostatnými bakalárkami odovzdanými v posledných cca 10 rokoch. Sem teda vložíš len textovú časť – pri kontrole originality sa totiž kontroluje len napísaný text, nie obrázky. Stlačíš Vyberte súbor, vyberieš svoju technickú správu a následne zaklikneš Vložiť prácu.

Potom sa ti zobrazí sekcia Prílohy. Sem vložíš zvyšné 4 pdfká: tepelnotechnické posúdenia, výpisy, výkresy a poster.

Keď máš toto všetko nahrané, opäť sa vrátišdo hlavnej kolónky Záverečná práca, kde už vidíš, že bod Vložiť prácu a prílohy  máš už splnený. Následne teda klikneš na kolónku Licenčná zmuva.

Zobrazí sa ti niekoľko bodov, ktoré majú vždy na výber 2 možnosti, kde je z nich už jedna zakliknutá. S TÝMTO NIČ NEROBÍŠ!!! Podstatná je hrubým napísaná posledná veta pri ukazovacej ruke. Postup pri potvrdení licenčnej zmluvy je takýto:

 1. Klikneš na Uložiť.
 2. Následne klikneš Vygenerovať.
 3. Otvorí sa ti okno na uloženie vygenerovaného pdfka, takže si vyberieš miesto v počítači, kam si dané pdfko uložíš.
 4. Klikneš na odkaz s rotujúcimi šípkami (regenerovanie). Vráti ťa to do hlavnej sekcie Záverečná práca, kde znova klikneš na sekciu Licenčná zmluva.
 5. Po regenerácii sa ti zobrazí tlačidlo Podpísať, takže ho stlačíš.

Opäť sa vrátiš do hlavnej sekcie a zostáva ti už len posledný bod: Odovzdanie záverečnej práce.

Vyskočí na teba niekoľko riadkov textu a v spodnej časti tlačidlo Odovzdať záverečnú prácu. Je to teda tu. 🙂 Odovzdávaš svoju bakalársku prácu. Klikni na to.

Potom sa vrátiš do sekcie Záverečná práca a vidíš, že  kolónka Odovzdanie záverečnej práce už má pri sebe zelenú kvačku – tvoja práca je teda úspešne odovzdaná. 🙂

Po odovzdaní práce je tvoja práca programom porovnávaná s ostatnými. Tým sa zistí, či si prácu vypracoval/a sám/sama, alebo ju opísal/a od niekoho z vyššieho ročníka (prípadne od spolužiaka, ktorý to odovzdal skôr, ako ty). Do pár hodín by ti teda mala prísť správa do AISu s názvom Vyhodnotenie podobnosti záverečnej práce. V sekcii Záverečná práca sa ti objaví nová kolónka s názvom Protokol o kontrole originality (CRZP). Po kliknutí na to sa ti opäť otvorí okno s možnosťou uloženia protokolu, takže si ho uložíš do počítača. V tomto protokole sa dozvieš na koľko % sa zhoduješ s ostatnými ľuďmi a v čom sa s nimi zhoduješ. Ja som mala napríklad 4,55% zhodu s mojimi dvomi spolužiakmi, pretože sme mali rovnako napísané zdroje literatúry. Najlepšie je, keď ti zhoda vyjde tak do 20%. Keď už máš viac (a hlavne veľa % s jedným človekom), môžu sa ťa na to spýtať na obhajobách.

Stať sa môže naozaj čokoľvek, takže je dobré mať časovú rezervu pri odovzdávaní práce. S mojou spolubývajúcou sme odovzdávali bakalársku prácu o 21:00 v deň uzávierky. Ešte k tomu bola vonku búrka, tak sme sa modlili, aby nepadol internet alebo rovno celá elektrina. 😀 Najlepšie je odovzdať to tak deň vopred, ale samozrejme, dá sa to aj v posledný deň.

V posledných rokoch zvyknú odovzdávanie práce ešte predĺžiť – nám ho predĺžili do 8:00 ďalšieho dňa. Na to sa však tiež nedá spoliehať a treba prácu odovzdať ideálne do pôvodne zadaného termínu.

2. ODOVZDÁVANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE VEDÚCEMU PRÁCE

Pár dní po nahraní bakalárky do systému je potrebné prácu odovzdať aj osobne svojmu vedúcemu práce. My sme napríklad nahrávali prácu do AISu vo štvrtok a odovzdávanie vedúcemu sme mali vypísané na 8:30 na katedre KKPS. Prácu svojmu vedúcemu teda nemôžeš odovzdať hocikedy, tiež je na to vypísaný termín, ktorý treba dodrzať.

Príprava na odovzdanie

Forma tlačenej bakalárky je trošku iná, ako tá na AISe. Odovzdávajú sa 3 veci:

 1. Textová časť. Tá sa tlačí ako kniha do tvrdej väzby. Na prednú „dosku“ dáš vygravírovať podklad ktorý je v AISe pod názvom „Tlač obalu“. Tlačená verzia sa tlačí na formát A4 nastojato jednostranne (ak vedúci práce dovolí aj obojstranne). Obsahuje titulnú stranu, zadanie bc práce, pokyny na vypracovanie bc práce, vyhlásenie autora, poďakovanie, 2 abstrakty (jeden v slovenskom a druhý v anglickom jazyku), obsah práce, popis jednotlivých bodov z obsahu, zdroje a tiež prílohy – tepelno-technické posúdenia a výkresy). Môže sa stať, že ti to dokopy vyjde aj na 100 strán, ale to je v poriadku. 🙂
 2. Výkresy. Tie odovzdávaš vytlačené na formáte, na aký si ich navrhol/navrhla, poskladané na formát A4 v tvrdých doskách s mašličkou. Na prednú stranu nalepíš titulnú stranu stiahnutú z AISu, čo si vkladal/a aj do textovej časti bakalárky. Na vnútornú stranu môžeš nalepiť zoznam výkresov. Poradie výkresov je:
  1. situácia
  2. pôdorys 1PP
  3. pôdorys 1NP
  4. pôdorys typického podlažia
  5. priečny rez
  6. pozdĺžny rez
  7. pohľad
  8. detaily 1
  9. detaily 2
  10. výkres tvaru pôdorysu (1PP alebo 1NP)
  11. výkres tvaru schodiska prislúchajúcemu danému podlažiu
 3. Poster. Ten tlačíš farebne na formát 700 x 1000 mm ideálne na tvrdší papier. Odovzdáva sa v zrolovaný menom nahor (tubus nie je požiadavkou).

Priebeh odovzdania

V stanovenom čase so svojimi spolužiakmi od vášho vedúceho prídete na KKPS kde po skupinkách pôjdete ku garantovi predmetu „Bakalárska práca“. On vám povie, kde má byť práca podpísaná a odškrtne si vás zo zoznamu, že ste prácu prišli odovzdať. Potom vytlačenú knihu, výkresy a poster odovzdáte vedúcemu a on ich bude skladovať až do obhajob. Po obhajobách by vám mali vaše práce vrátiť. Týmto pre teba odovzdávanie bakalárskej práce skončilo.

Verím teda, že s odovzdávaním práce nebudeš mať žiadne problémy a úspešne ju obhájiš a zoštátnicuješ. 🙂

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *