Bakalárske štátnice PSA

Na štátniciach sa mi potvrdilo, že na našej škole nie sú ťažké štátnice. Je ťažké sa k nim dostať cez všetky skúšky.

Skôr než sa ale dostaneme k samotným štátniciam a obhajobám, je zopár vecí, ktoré pred nimi so svojimi spolužiakmi budete musieť vyriešiť. Najneskôr 3 dni pred dňom štátnic ti musí byť doručený posudok od vedúceho práce a od oponenta. Bežne má tak 2 strany. Sú tam pripomienky k veciam, ktoré si vo svojom projekte vyriešil/a zle a je potrebné si ku každej pripraviť adekvátnu odpoveď. Nie je dobré používať frázy typu: „Lebo sa mi to tak páči,“ „Vedúci práce mi povedal, že to tak mám spraviť,“ alebo „Neviem, ako by som to riešil inak.“  Keď je niekde chyba, je dobré priznať, že je to chyba a navrhnúť opravu. Tak isto nie je vhodné sa začať hádať s komisiou. Myslieť si môžeš, čo chceš, ale keď ti raz povedia, že to je zle, tak je to s najväčšou pravdepodobnosťou zle a treba to priznať.

Ďalšia vec, ktorú treba pred štátnicami vybaviť, je občerstvenie pre komisiu. Tá má zvyčajne 8 členov. Keď sme vedeli, s kým budeme odpovedať u našej komisie, založili sme spoločný chat, kde sme dohodli, kto čo kúpi. Zvyčajne sa kupuje toto:

 • Obložené chlebíčky (30ks)
 • Koláčiky (30ks)
 • Káva (1ks)
 • Mliečka do kávy (1balenie)
 • Mini cukor do kávy (1 balenie)
 • Čaj (bylinkový a ovocný)
 • Niečo slané (stačí 1 balenie slaných tyčiniek a 1 balenie party mix, kde sú rôzne slané keksíky)
 • Papierové tanieriky (na ktoré to naservírujete)
 • Voda (6ks neochutená, 6ks ochutená)

Obložené chlebíčky, koláčiky a vody sme kúpili v školskom bufete. Vody, čo sa vôbec neotvorili sme po štátniciach zaniesli naspäť do bufetu, kde nám za ne vrátili peniaze. Zvyšok jedla sme si rozobrali alebo ho nechali na ďalší deň štátnic. Nie je zlé priniesť aj niečo napečené z domu, avšak netreba to prehnať, lebo potom to zostane a budete si to musieť pobrať domov.

Taktiež je potrebné kúpiť niečo na poďakovanie komisií. Mužom sa dáva víno, ženám kytica. Netreba kupovať drahé víno, ale zasa ani to najlacnejšie. Kvety je dobré kúpiť v kvetinárstve, nie v Lidli. 🙂

A teraz k samotným štátniciam…

Najťažšie na mojich štátniciach bolo ráno a večer pred nimi. Aj keď som sa učila a vedela ku každej otázke niečo povedať, nervozita stúpala. Problém so zaspaním pred štátnicami mal asi každý. Keďže nie som vôbec ranný typ, budíček o 5:30 bol čerešničkou na torte.

Do školy sme mali prísť na 7:10, aby sme nachystali občerstvenie pre komisiu. O 7:30 už išli prví dvaja  v zozname písať prípravu na štátnicové otázky. Cca o 8:00 si nás všetkých zavolali do vnútra, kde už bola celá komisia:

 • Predseda komisie doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (KPS)
 • Ing. Martin Jamnický, PhD. (KPS)
 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (TZB)
 • Ing. Andrej Bartók, PhD. (statika)
 • Ing. Tomáš Funtík, PhD. (technológie stavieb)
 • Ing. ach. Dušan Mellner, PhD. (architektúra)
 • + dvaja tajomníci (doktorandi z KKPS)

Predsedom komisie mal byť pôvodne doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD., avšak spolu s ďalším členom komisie prof. Ing. Antonom Puškárom, PhD. boli chorí, takže sa štátnic nezúčastnili.

Predseda komisie nás privítal, povedal nám, ako budú štátnice prebiehať, zaželal nám veľa šťastia a potom sme vyšli von. Vnútri zostali len prví dvaja študenti.

Priebeh štátnic bol veľmi rýchly. Nikto nás tam nechcel trápiť, ani sa pýtať zákerné otázky. Každý učiteľ má pred sebou zoznam študentov, kde okrem našich mien majú aj náš študijný priemer, známku za bakalársku prácu od oponenta a od vedúceho práce. Potom tam majú prázdne kolónky, kde si zapíšu, aké štátnicové otázky sme si vytiahli, akú máme známku zo štátnic a akú z obhajob.

 Keď som bola na rade, vyšiel z triedy tajomník, zavolal ma dovnútra a išla som si vytiahnuť štátnicové otázky. Vždy sa ťahajú 2 otázky:

 • jedna z obálky s označením „1-31“ kde sú čísla otázok z oblasti konštrukcií pozemných stavieb,
 • druhá z obálky s označením „32-45“ kde sú čísla otázok z profesií: technológie stavieb, statika (betón/ oceľ), TZB (vodovod/ plynovod/ vykurovanie/ vzduchotechnika).

Potom som si sadla do lavice a začala si písať prípravu. Vytiahla som si skutočne dobré otázky – zakladanie stavieb v jednoduchých podmienkach (KPS) a návrh oceľovej haly (statika). Keďže som vedela odpovedať, učitelia ma nechali rozprávať, prípadne sa spýtali pár doplňujúcich otázok, ktoré boli k téme a neboli náročné.

Potom nasledovala obhajoba práce. Na pripravený stôl rozložili všetky moje výkresy. Najprv som mala cca 5 minút na predstavenie mojej práce pri postri. Následne mi predseda komisie čítal pripomienky oponenta, ku ktorým som sa vyjadrila a spolu sme o nich diskutovali. Potom sa otvorila rozprava, kde sa mohli k mojej práci vyjadriť aj ostatní členovia komisie (čo tiež trvalo len pár minút). Poďakovali mi a ja som vyšla von z triedy. Komisia sa poradila a o chvíľu ma opäť zavolali dovnútra, kde mi predseda komisie pogratuloval a oznámil, že som úspešne zložila skúšku a obhájila prácu. Potom som vyšla von a radovala sa s kamarátkami, že už sme všetky bakalárky. 😀

Všetci sme museli počkať, pokým odpovie posledný študent. Potom sa komisia poslednýkrát poradila o našich prácach a opäť nás všetkých zavolali dovnútra. Oznámili nám, že sme všetci spravili, spýtali sa, či nám nebude vadiť, keď takto verejne povedia naše známky a keďže to nikomu nevadilo, povedali nám hodnotenie štátnic a obhajoby. Tí, ktorí mali bakalársku prácu na A, boli nominovaní do súťaže záverečných prác ABF. Potom nám všetci osobne pogratulovali k titulu. Následne sme im poďakovali my – ja som im poďakovala v mene všetkých študentov a potom každý dal jednému členovi komisie buď víno, alebo kvet. Tým sa oficiálne skončili štátnice a začali sme sa s učiteľmi rozprávať a spratávať občerstvenie. Potom sme sa šli pofotiť pred školu a rozišli sa oslavovať so svojimi partiami. 🙂

Za seba musím povedať, že to bola veľmi príjemná bodka za štúdiom. Naša komisia bola skvelá, učitelia boli milí a svojím prístupom mi úplne odbúrali stres. O ostatných komisiách toho veľa neviem, takže skúsenosti študentov sa môžu líšiť. Podstatné je aspoň niečo vedieť, napísať si prípravu, ukázať, že tomu rozumieš a pripraviť sa na pripomienky oponenta. Naozaj sa tie štátnicové otázky učia ľahšie, keď počas celého štúdia poctivo pracuješ a snažíš sa daným veciam porozumieť. Potom stačí si už len dobre vytiahnuť.

Verím teda, že ti môj článok aspoň trošku odbúral stres zo štátnic a obhajob a tiež raz budeš mať peknú spomienku na tento dôležitý životný okamih. 🙂

Ďalšia zastávka: Nosné konštrukcie stavieb (dovtedy pohodové leto a relax).


Touto cestou sa chcem ešte poďakovať doc. Ing. Vojtechovi Chmelíkovi, PhD., ktorý skorigoval moju štúdiu bytového domu tak, že som sa z toho ďalšie semestre na konštrukciách, statike a TZB nešla zblázniť. 😀 Váš pohodový prístup a konštruktívna kritika mi z AT2 spravili predmet, na ktorom som pracovala s radosťou.

Rovnako chcem poďakovať môjmu vedúcemu práce Ing. Petrovi Hanuliakovi, PhD., s ktorým som svoju štúdiu bytovky dotiahla až do realizačného projektu a úspešne absolvovala obhajobu. Vďaka za pripomienky a rady z praxe, konzultácie, na ktorých sme sa veľa nasmiali a za Váš prístup, ktorý na cvičeniach vytváral super atmosféru. A tiež za vaše občasné meškanie, kedy som mala čas doklikať si výkresy na konzultáciu. 😀

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *