Technológie a manažérstvo stavieb (Bakalársky program)

Čo ťa priviedlo k tomu, že si sa rozhodol študovať tento študijný program?

Popravde som začínal ako študent odboru PSA, ale po 3 semestroch som si uvedomil, že tento odbor nie je nič pre mňa, resp. ma nebavili niektoré predmety a zároveň som nemal veľké očakávania od seba pokračovať v tomto odbore. Preto som sa rozhodol prestúpiť na odbor TMS, ktorý je takmer rovnocenný s odborom PSA. Zároveň ma presvedčilo to, že aj z odboru TMS je možné študovať inžiniersky odbor TZB, o ktorý som mal počas Bc. štúdia relatívny záujem.

Čo sa študenti na tomto študijnom programe naučia?

Oproti iným študijným programom sa študenti naučia viac vecí z oblasti technológie stavieb, stavebných materiálov či OŽP (ochrana životného prostredia) alebo BOZP. Zároveň majú viacero predmetov rovnocenných s odborom PSA, takže na niektorých predmetoch ako príklad KPS alebo TZB sa budú stretávať a budú zdieľať rovnaké vedomosti. Koho zaujíma ekonomika alebo ako sa tvoria rozpočty stavieb, tiež si príde na svoje.

Aké zručnosti by mal mať študent, ktorý sa hlási na tento študijný program?

Toto je veľmi diskutabilná otázka, keďže sem prichádzajú rôzni študenti s rôznymi zručnosťami, či už z gymnázií, priemysloviek, dokonca aj z iných škôl, ktoré nemajú stavebný charakter. Osobne si myslím, že treba mať záujem učiť sa stále niečo nové a vedieť pracovať s časom, ktorého občas bude málo, ale kto si správne rozvrhne povinnosti, mal by tento študijný program zvládnuť. 🙂 Kto má za sebou stavebnú priemyslovku, bude mať v určitej forme navrch, ale aj takýto uchádzač musí rovnako pracovať a nepodceňovať štúdium, ktoré ho na tejto fakulte čaká.

Aký je tu pomer činností: kreslenie rukou – počítanie – klikanie na počítači?

Asi tak 40 : 60. Zo začiatku sa študent skôr stretne s kreslením rukou, je fajn dostať do ruky ako taký cit, ktorý určite neskôr využije pri škicovaní skíc prípadne ak bude potrebné rýchlo prediskutovať problematiku detailov na ateliéri. Výkresy na KPS a iných predmetoch sa už kreslia v grafických softvéroch (osobne odporúčam AutoCAD a k nemu Revit), výnimočne sa niečo kreslí ručne. Ak vieš kresliť v iných softvéroch, je to len bonus pre teba. 🙂

Aké sú najťažšie predmety na tomto programe a čo ti pomohlo ich zvládnuť?

Za mňa osobne tie počtárske, ako príklad matematika v prváku, v druháku pružnosť a pevnosť a v tretiaku betónové nosné prvky. Na druhej strane, niekomu nemusia sadnúť kresliace predmety ako KPS alebo ateliér. Každopádne platí, že si treba vzájomne pomáhať, niekto vie počítať, iný zase kresliť, hľadať si tak aj nové kamarátstva a pracovať spolu na zadaniach. Ak si budúci uchádzač, či už z gymnázia alebo priemyslovky, odporúčam maturovať z matematiky alebo fyziky. Poznatky z týchto predmetov sa ti určite zídu počas štúdia na fakulte.

Sú nejaké špeciálne pomôcky, ktoré by si mal študent zadovážiť?

Neviem, či to nazvať ako špeciálne, ale určite sa zíde výkonný notebook/počítač na realizáciu zadaní, s odstupom času druhý monitor, ale to sám zistíš, či pri kreslení výkresov budeš potrebovať. Na druhej strane určite odporúčam dobré písacie potreby, mne sa osobne osvedčila pentelka, dobre sa mi s ňou píše a zároveň rysuje potrebné veci. Také technické perá by som si už nekupoval, ale ak ich používaš, v pohode ich používaj ďalej, za seba by som poradil také fixky od značky Staedtler, majú rôzne hrúbky a dobre sa mi s nimi pracuje. Ku koncu možno nejaké farebné fixky alebo perá, ale to už nechám na tvojom uvážení 😀

Je tento študijný program zvládnuteľný aj pre študenta, ktorý nie je zo stavebnej priemyslovky?

Ja som absolventom stavebnej priemyslovky, ale musím uznať, že viacerí študenti, ktorí predtým nemali skúsenosť s touto problematikou sa veľmi dobre etablovali a úspešne túto fakultu zvládajú. Svoju výhodu určite majú v počtárskych predmetoch, v kresliacich miestami zaostávajú, ale kto chce, určite sa aj to naučí a v samom závere je úspešný.

Je pri štúdiu priestor aj pre voľný čas?

Všetko to závisí od toho, ako pristupujeme k zadaniam. Ale myslím si, že voľný čas sa nájde, ak sa chce. Samozrejme, netreba to preháňať so štúdiom, treba si vždy nájsť určitú chvíľu na kamarátov alebo záľuby, vybehnúť na pivko a pokecať dakde vonku 😀 (všetko s mierou 😉 )

Čo nepodceniť pri štúdiu?

Všeobecne prácu na zadaniach, každý sme nejaký, niekto je pomalší, niekto zase rýchlejší, každý by sme mali pozerať na seba a pracovať vlastným tempom, aby sme stihli konzultácie alebo samotné odovzdanie zadaní v čas.

 Čo je náplňou záverečnej práce?

Záverečná práca na TMS je v určitom smere podobná ako na odbore PSA, avšak tu študent zapracúva určité poznatky z technológie stavieb a predmetu realizácie stavieb. V skratke povedané, na svoj bytový dom zapracuje projekt organizácie výstavby vrátane časového harmonogramu, ktorý je zameraný na hrubú stavbu bytového domu. V neposlednom rade, študent pracuje na technologickom projekte, ktorý aplikuje na svoj bytový dom. V technologickom projekte sa podrobne rozoberie proces realizácie vopred vybraného procesu, kt. s vedúcim práce priebežne konzultujeme, rovnako ako aj ostatné časti záverečnej práce. Základom je pracovať priebežne, mať záujem konzultovať a nakoniec to všetko úspešne dopadne. 🙂

Z akých oblastí sú štátnice?

Konštrukcie pozemných stavieb – 10 otázok (prvá časť), Technológia stavieb – 10 otázok (druhá časť), Ekonomika a stavebné materiály – 10 otázok (tretia časť). Vo výsledku si študent ťahá tri otázky, z každej časti jednu otázku, zjednodušene akoby bol na troch maturitách naraz.

Čomu sa môže absolvent tohto študijného programu venovať v praxi? Je o absolventov tohto programu záujem?

Myslím si, že väčšina z nás bude ďalej rozvíjať štúdium na inžinierskom stupni štúdia (prípadne PhD.), ale ak sa absolvent nerozhodne ďalej pokračovať, určite nájde uplatnenie v riadiacej oblasti stavby, pri realizácii stavieb, na miestach rozpočtárov, v projekcií atď. Určite odporúčam pozrieť ilustračné video o tomto odbore: https://www.youtube.com/watch?v=0WGCzEkBrAs kde pán prof. Gašparík priblíži štúdium budúcim uchádzačom o tento študijný program.

Chcel/a by si sa niečo spýtať k štúdiu tohto študijného programu? Pokojne nám svoje otázky napíš do komentára a radi ti na ne odpovieme. 🙂


Bc. Šimon Lošonský

So Šimonom sme sa zoznámili ešte na spoločnom štúdiu PSA. Následne prestúpil na odbor TMS, ktorý úspešne dokončil v lete 2022. V štúdiu ďalej pokračuje na inžinierskom programe Technické zariadenia budov.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *