Vyučujúci a ich tituly

Ako väčšina ľudí z gympla som musela svojich učiteľov oslovovať „pán profesor/pani profesorka“, aj keď to vo väčšine prípadov boli len magistri. Mnoho študentov si toto oslovenie prenáša aj na vysokú školu, kde už ale záleží na tom, kto je skutočne profesor a kto nie.

Tituly pred menom a za menom učiteľa do určitej miery prezentujú to, čo v živote dosiahol – nikto sa nestane profesorom len za to, že sa dnes pekne obliekol do práce. 🙂 Dosť často platí to, že mladší učitelia zvyknú byť inžinieri (Ing.) alebo doktori (PhD.), tí starší sú docenti (doc.), prípadne profesori (prof.). Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo predstavujú dané tituly v rámci nášho štúdia.

Inžinier: Ing.

Tento titul získame, keď skončíme druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Po ňom väčšina ľudí odíde zo školy a začne sa venovať praxi. Na všetkých fakultách STU získavajú študenti tento titul po ukončení inžinierskeho štúdia, výnimkou je len Fakulta architektúry a dizajnu, kde absolventi druhého stupňa používajú titul Ing. arch.

Doktor: PhD.

Tento titul získavajú absolventi tretieho (a zároveň najvyššieho) stupňa vysokoškolského štúdia. Aj na našej škole je niekoľko doktorandských študijných programov, v rámci ktorých študenti píšu svoju doktorandskú prácu, podieľajú sa na výskume a tiež vyučujú. Výsledkom je dizertačná práca a jej obhajoba. Tento titul sa na rozdiel od ostatných píše za menom.

Docent: doc.

Tento titul sa už nezískava štúdiom. Ak sa chce niekto stať docentom, musí sa venovať vedeckej činnosti, publikovať články, vyučovať atď. Na Slovensku udeľuje titul docent rektor univerzity po splnení definovaných požiadaviek.

Profesor: prof.

Je to najvyšší titul, ktorý udeľuje prezident/ka Slovenskej republiky opäť po splnení určených požiadaviek ľuďom, ktorí sú už docenti a naďalej sa venujú práci v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a publikovania.

Z tohto môžeme vidieť, že rozdiel medzi titulmi je veľmi podstatný. V závislosti od dosiahnutého titulu sa tiež líšia „roly“ učiteľov, napríklad v oblasti garantovania predmetov, či celých študijných programov. Spôsobov oslovovania našich pedagógov je niekoľko:

pán cvičiaci/prednášajúci – oslovíš ho/ju podľa činnosti, ktorú práve robí: vedie cvičenie, alebo prednáša.

Podľa najvyššieho titulu – v AISe sa dá pozrieť meno vyučujúceho a pri ňom má VŽDY napísané aj svoje tituly. Oslovíš ho/ju teda podľa najvyššieho titulu: pán/pani profesor/ka, pán/pani docent/ka alebo pán/pani inžinier/ka (titul doktor sa u nás pri oslovovaní absolventov PhD. štúdia veľmi nepoužíva, keďže doktor sa väčšine ľudí spája s označením lekárov v nemocnici).

Pán/pani inžinier/ka – je to univerzálne označenie (takmer) všetkých učiteľov na našej škole, ktoré nikoho neurazí, lebo vo všeobecnosti všetci sme/budeme hlavne inžinieri.

Neoslovíš ich – keď som už bola fakt v úzkych a nebola som si istá, aký titul má daný cvičiaci/prednášajúci, jednoducho som zdvihla ruku a použila frázu: „Prepáčte, môžem sa spýtať?“ Nič tým nepokazíš, nikoho neurazíš a zároveň sa nestrápniš tým, že použiješ zlý titul. 😀

Ak máš problém zapamätať si tituly všetkých svojich učiteľov, môžeš si ich niekam napísať – na zošit, ktorý používaš na danom predmete, alebo do rozvrhu. Ak učiteľa oslovíš nesprávnym titulom, môže ho to uraziť (aj keď väčšina to nerieši, prípadne ťa napomenú, že majú iný titul).

Na záver by som dodala, že neodporúčam používať oslovenie „pán/pani učiteľ/ka“. Učiteľ je ten, kto vyštudoval pedagogiku a aj sa jej prioritne venuje. Na univerzite (vysokej škole) všetci pedagógovia vyštudovali oblasť svojej odbornosti, v našom prípade zväčša stavebníctvo a učenie je niečo, čomu sa popri svojej práci inžiniera venujú. Zároveň to pôsobí trochu stredoškolácky.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *