Označené ako: stavbarina

Postrehy z bakalárskeho ročníka #4

Myslela som, že po odovzdaní bakalárky to už bude ľahké. Veď mi už zostáva sa len naučiť 45 otázok na štátnice. Dobre som sa okašľala… Nechuť niečo robiť mi po odovzdaní bakalárky exponenciálne vystrelila....

Ing. Andrej BISTÁK, PhD.

Ing. Andrej BISTÁK, PhD.

Okrem pedagógov máme na našej škole aj ľudí, ktorí sa starajú o chod našej školy v rámci celofakultných pracovísk, napríklad na dekanáte. Práve tam pôsobí aj Andrej Bisták, ktorý okrem iného spravuje aj facebook...

Programy, s ktorými sa stretneš počas štúdia

V dnešnej dobe technického rozvoja je už veľmi ťažké očakávať, že sa vyhneme práci na počítači. Stavbári aj architekti si počas štúdia môžu vyskúšať, aké to je skicovať s ceruzkou na papier. Veľa architektov svoje nápady...

Postrehy z bakalárskeho ročníka #2

Úprimne neviem, čo je horšie: či semester alebo skúškové, čo príde… Dve najväčšie pravdy tohto semestra: Áno, na požiari zhoríš a prerobíš takmer celú svoju bytovku. Nie, betónov nosné prvky nie s najťažšie. Ja neviem, čo...

Stavbársky slang

„…a na ďalšie cvičenie si prineste jeden pauzák A4.“ Prineste si…čo? Ako babe z gympla sa mi toto dialo bežne. Nevedela som, čo odo mňa učitelia chcú, lebo som vôbec nepoznala stavbársky slang. Tiež máš...